Menu

Sluiten

Voortgang meten op SDG’s: hoe doe je dat?

Redactie SDGs on Stage - 1 May 2019

Nederland heeft zich verplicht bij te dragen aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Er is echter nog veel werk te verzetten op het gebied van monitoring en bepaling van impact. Daarom organiseert Wageningen University & Research een SDG-conferentie op 30 en 31 augustus.

Tijdens de organisatie komt het belang van monitoring en evaluatie aan bod en hoe de impact kan worden bewezen. “Impact kun je op verschillende niveaus bereken”, legt Simone van Vugt van het Wageningen Centre for Development Innovation en lid van het organiserend comité uit. “Op beleidsniveau, in onderzoek, in onderwijs en in het veld.”

Monitoren van SDG

Het aantonen van de impact is om meerdere redenen belangrijk. Ten eerste is het nodig om bewijs te laten zien van de geboekte voorgang. Daarnaast is het mogelijk dat de strategie aangepast moet worden. “Je zult onderweg moeten blijven checken of je op het juiste spoor zit om je doel te bereiken. Check je dit niet, dan loop je het risico maar wat aan te rommelen”, ligt Van Vugt toe. “Bovendien kunnen acties voor het ene duurzame doel de voortgang op een ander doel ondermijnen. Real time monitoring helpt om negatieve en mogelijk zelfs gevaarlijke effecten voorkomen.”

Het belang van bewijsvoering heeft ook gevolgen voor WUR. “Wij zullen als organisatie ook systematisch moeten gaan monitoren en de impact van ons werk bepalen”, zegt van Vugt. “We zullen ons moeten blijven afvragen of wat we doen, bijdraagt aan de SDG’s.”

De SDG-conferentie vindt eind augustus plaats in Wageningen.

Dit artikel verscheen eerder op www.duurzaambedrijfsleven.nl

Bron: WUR

Deel dit artikel